تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۵,۶۷۶,۹۶۱ نفر
۹,۳۰۸ نفر
۹,۳۸۱ نفر
۷ شهریور ۱۳۹۴
۵۴۲ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

54.204.189.2
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۰۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۵ ۲   کاربر ۸   صفحه
۱۱/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۱۴   کاربر ۱۴   صفحه
۱۰/۲۰ ۱۶   کاربر ۲۳   صفحه
۱۰/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۱   کاربر ۵   صفحه
۱۰/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۹ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۱۰ ۶ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۴۲ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶۸ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۳۷ ۵ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۹۴ ۶ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۵۹ ۵ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۲۹ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۹۸ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۰۱ ۱۲ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۱۵ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۵ ۱ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰۶ ۲ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۴۶ ۳ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۶۷ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۹۳ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۷۹ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳۷ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۲۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۶۱ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۹۱ ۶ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۲۲ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۴۵ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۰۳۸,۳۳۰ ۳۷ %
UKR
UKR
۱,۴۰۲,۰۰۵ ۲۶ %
USA
USA
۶۳۳,۲۵۸ ۱۲ %
ZZZ
ZZZ
۲۷۷,۰۰۳ ۵ %
ROM
ROM
۲۲۱,۷۰۶ ۴ %
DEU
DEU
۲۱۰,۵۴۴ ۴ %
RUS
RUS
۱۷۱,۶۲۰ ۳ %
SWE
SWE
۹۷,۸۱۳ ۲ %
ISR
ISR
۸۳,۸۷۲ ۲ %
CHN
CHN
۷۸,۵۳۴ ۱ %
GBR
GBR
۶۴,۰۲۲ ۱ %
FRA
FRA
۳۹,۹۰۸ ۱ %
ITA
ITA
۲۶,۰۴۲ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۵۶۶ ۰ %
NLD
NLD
۱۹,۲۲۷ ۰ %
TUR
TUR
۱۹,۱۶۱ ۰ %
IND
IND
۱۴,۳۵۸ ۰ %
DNK
DNK
۱۳,۹۵۷ ۰ %
AUS
AUS
۱۲,۳۵۶ ۰ %
AUT
AUT
۱۱,۳۰۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۹۶۶ ۳۵ %
Firefox
Firefox
۶۷۹ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۵۴۹ ۲۰ %
Other
Other
۲۸۳ ۱۰ %
Safari
Safari
۱۲۷ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۴ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۰ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۵ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳ ۰ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۴۸ ۳۵ %
Linux ۶۶۶ ۲۷ %
Windows 10 ۵۳۵ ۲۲ %
Windows 7 ۱۷۵ ۷ %
XP ۱۱۹ ۵ %
Windows 8 ۳۶ ۱ %
iOS ۲۷ ۱ %
Vista ۱۳ ۱ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
Android ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
crawlergo@gmail.com ۱
www.satba.gov.ir کودک و انرژی ۱